Żydowski Hollywood na Łęgach

Fabrykę Snów chciał przed wojną zbudować w Polsce Joseph Green. Na półwiejskich łąkach peryferiów ówczesnej Warszawy, w miejscu dzisiejszego osiedla Ostrobramska dokonał rewolucji w kinie w języku jidysz.