Delfin w strasznych czasach

Dworska plotka głosiła, że następca tronu Francji był owocem grzesznej miłości Marii Antoniny