Wojna o Kresy

Choć utraciliśmy Kresy Wschodnie, to nie oddaliśmy ich Sowietom bez walki