Marionetka Hitlera

30 listopada 1938 r. to data tragicznego początku końca Emila Háchy. Tego dnia ceniony praski prawnik został wybrany na prezydenta Czechosłowacji