Sowiecki program biozagłady

Związek Radziecki przez cały okres swego istnienia udoskonalał i rozszerzał arsenał broni biologicznej, przygotowując się do wyprzedzającego ataku z jej użyciem