Przygody Czechów w Rosji

Na wojenne dokonania naszych południowych sąsiadów patrzymy w Polsce przez pryzmat dobrego wojaka Szwejka. Sęk w tym, że jest to szalenie mylące uogólnienie