Szwadrony śmierci Jaruzelskiego

Pod koniec PRL specjalne komanda mordowały opozycjonistów