Nowoczesność i wąsy

Wraz z wybuchem I wojny nowoczesność upomniała się o palmę pierwszeństwa. Już wkrótce wszystko miało się stać masowe: produkcja broni, śmierć na polu walki, a po wojnie – niepohamowany konsumpcjonizm