Ewangelia socjalizmu

„W żadnym innym kraju chrześcijaństwo nie zostało przemienione w socjalizm w takim stopniu jak w Wielkiej Brytanii” – mówił Clement Atlee, powojenny premier z ramienia Partii Pracy