Ostatnia bitwa polskiego średniowiecza

Początek XVI w. w Polsce to epoka ciągłych starć z dogorywającym zakonem krzyżackim oraz rosnącym w siłę Wielkim Księstwem Moskiewskim. Agresywne zapędy Moskwy zostały jednak powstrzymane dzięki wspaniałemu zwycięstwu pod Orszą w 1514 r.