Generał Jan Nepomucen Umiński – twórca i pierwszy dowódca krakusów

Margrabia słusznie uważał, że w latach 60. XIX w. powstanie niepodległościowe nie ma szans na zwycięstwo, a jedyną opcją na przyszłość jest próba rekonstrukcji ustrojowej Królestwa Polskiego