Z dziejów zachodniej rusofilii

Fascynacja Rosją należy do najciekawszych rozdziałów w dziejach kultury europejskiej. Peany na cześć Piotra Wielkiego czy carycy Katarzyny II pisali m.in. Wolter i Leibniz. Czarowi kultury rosyjskiej ulegli Nietzsche, Rilke i Gide