Nie należy dłużej czekać

27 grudnia 1918 r., 96 lat temu, wybuchło najważniejsze polskie powstanie. Polacy odnieśli wówczas jedno z najwspanialszych zwycięstw, które niezbicie dowodziło, że Wielkopolska nie dała się zgermanizować, a jej mieszkańcy murem stanęli za Rzecząpospolitą