Warszawa należała do Gestapo

Alfred Spilker, dowódca Sonderkommando IV AS, specjalista od dywersji, prowokacji i gier wywiadowczych, kierował najważniejszymi akcjami Gestapo przeciwko polskiemu podziemiu