Polska kolonia w Petersburgu

Rewolucja przemysłowa w Rosji w II połowie XIX w. stała się szansą na zbicie majątku przez kilku Polaków i polskich Żydów, którzy – rozbudowując swoje konsorcja – nie zapominali o rodakach i chętnie ich zatrudniali