Szurawi z Badaber

W połowie lat 80. XX w., kilka lat po rozpoczęciu interwencji ZSRR w Afganistanie, w przygranicznym pakistańskim obozie jenieckim, w którym potajemnie przetrzymywano radzieckich żołnierzy, doszło do krwawego buntu