Sowiecka rewolucja seksualna

W grudniu 1917 r. Lenin podpisał serię dekretów znoszących moralne nakazy wstrzemięźliwości. Jednym podpisem zlikwidował instytucję małżeństwa kościelnego, zastępując ją państwową rejestracją, oraz wprowadził uproszczone do maksimum rozwody