Dekomunizacja, której nie było

Z Ruth Hoffmann, niemiecką dziennikarką, autorką książki „Dzieci Stasi” rozmawia
 Rafał Otoka-Frąckiewicz