Sowznaki i czerwońce

W 1895 r. car Mikołaj II zatwierdził reformę finansową, dzięki której rubel stał się silną walutą. Niestety, wydarzenia z lat 1918–1921 pogrążyły radziecką gospodarkę: Rosja sowiecka wpadła w spiralę hiperinflacji i walutowej anarchii