Instynkt sylwiczny

„Silva rerum” – tytuł tego potężnego tomu odsyła czytelnika do źródła prezentowanych w nim tekstów, czyli stałej rubryki Grydzewskiego w „Wiadomościach”