Posprzątać synagogę

W listopadzie 1938 r. Ławrientij Beria i Heinrich Müller podpisali porozumienie o współpracy między NKWD a SS i Gestapo, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanej kwestii żydowskiej