Piąty paragraf

Śmierć Stalina nie zahamowała fali antysemityzmu w ZSRR. Wręcz przeciwnie. Zjawisko nasiliło się, przybierając jedynie inne formy