Ostatni sejm

Sejm grodzieński w 1793 r. zatwierdził II rozbiór Rzeczypospolitej, ale jednocześnie wprowadził szereg reform ustrojowych