Europa w rosyjskim zwierciadle

Stosunek Rosjan do Zachodu jest dziwną mieszanką fascynacji, miłości i nienawiści