Imperium finansowe templariuszy

Ubodzy Rycerze Chrystusa w czasach swej największej świetności byli finansistami monarchów, wielkich panów feudalnych i zwykłych mieszczan powierzających im pod opiekę swoje oszczędności