Zmierzch cesarza

Plany uwolnienia Napoleona z Wyspy Świętej Heleny spaliły na panewce. Cesarz zmarł na wygnaniu w maju 1821 r., najprawdopodobniej otruty arszenikiem