Król pojednania

Ludwik XVIII był wielką nadzieją francuskich monarchistów i europejskiej arystokracji. Miał przywrócić feudalny porządek z nowym oświeceniowym obliczem. Ale do historii przeszedł jako człowiek symbolizujący pasmo niepowodzeń i rozczarowań