Wszystkie bankructwa Grecji

Od ponad 180 lat nowożytne państwo Greków nieustannie boryka się z niewypłacalnością, co bezwzględnie wykorzystują światowe mocarstwa