Hitler kontra Hitler

Nie byli narodowymi socjalistami, mimo że ich krewnym był sam Führer. Nigdy nie nadużywali swojej nadzwyczajnej pozycji w III Rzeszy, a po wojnie unikali ujawniania własnego rodowodu. Do dziś na świecie żyje 39 osób spokrewnionych z Adolfem Hitlerem