Słowiańska, polska, suwerenna?

Autonomiczna, pozostająca w granicach Rzeczypospolitej czy wchodząca w skład wielkiej federacji słowiańskiej – polscy intelektualiści XIX w. mieli różne, często rozbieżne koncepcje funkcjonowania przyszłej i ówczesnej Ukrainy