Ukraina wyobrażona

Silna i niepodległa Ukraina, mocno zorientowana na Zachód i pozostająca w opozycji wobec Rosji – tak przyszłość swojego kraju widział wpływowy ukraiński intelektualista XX w. Dmytro Doncow