„Biali” znad Wisły

Dowódcy „białych” armii chlubili się polskimi korzeniami. Oficerowie, którzy walczyli na frontach rosyjskiej wojny domowej, stali się potem trzonem wojska II RP