Polska na lancz podana

Jedno nieoficjalne spotkanie w Rockefeller Center 30 lat temu wyznaczyło początek drogi do polskiej „transformacji ustrojowej”