Amerykańskie dziedzictwo ojców założycieli

Władza jest złem koniecznym, dlatego stale należy ją kontrolować – to jedno z przekonań najgłębiej zakorzenionych w amerykańskiej kulturze politycznej