Wojna nieprzedstawiona

Patrząc na sztukę z lat 1914–1918, ma się wrażenie, że wojny wcale nie było albo okazała się nie dość zajmująca dla artystów. Trudno znaleźć jakieś ważkie dzieło o wojnie powstałe w jej trakcie