Wizjoner i prawodawca

James Madison był autorem Konstytucji Stanów Zjednoczonych i człowiekiem, który obronił kruchą suwerenność tego państwa w jego najczarniejszej godzinie. Należy do grona najbardziej zasłużonych polityków USA, a mimo to dziś jego nazwisko jest o wiele mniej znane niż innych amerykańskich prezydentów