Wielka księga

W PRL skazano na zapomnienie wiele wybitnych postaci, które tworzyły historię II Rzeczypospolitej. Czy ta luka w narodowej pamięci zostanie kiedykolwiek wypełniona?