Gloria 3 maja

Jan Matejko, chcąc dać historyczną syntezę doniosłego wydarzenia w dziejach Polski, często umieszczał na swych obrazach osoby, których w danym miejscu nie było, ale stanowiły pewien symbol. Nie inaczej rzecz się miała z „Konstytucją 3 maja 1791 roku”