Oddział specjalny

Z Elżbietą Rogowską, Kariną Chabowską i Katarzyną Zielińską z Wydziału Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ROZMAWIA RAFAŁ OTOKA-FRĄCKIEWICZ