Kremlowska gra islamem

Rozpad ZSRR owocujący tzw. paradą suwerenności umożliwił Rosji grę problemami etnicznymi, które przerodziły się w serię wojen domowych i konfliktów między państwami poradzieckimi