Potęga brandenburskiej dynastii

Hohenzollernowie jako władcy najpierw Brandenburgii, potem państwa brandenbursko-pruskiego, a na koniec monarchii pruskiej byli sprawcami wyniesienia rządzonego przez siebie państwa do rzędu najważniejszych mocarstw europejskich