Nazistowski as w służbie Izraela

Otto Skorzeny, dowódca sił specjalnych III Rzeszy, po wojnie był egzekutorem na usługach Mosadu