Lisy Bajkału

Dwa lata po powstaniu styczniowym grupka jego weteranów, odbywająca katorgę na Syberii, postanowiła raz jeszcze podjąć walkę o wolność. Ich romantyczny zryw nie miał jednak szans powodzenia i skończył się dla nich surowymi karami