Morduj Żyda! Banderowskie pogromy

Szoah, czyli Zagłada, to jedna z najtragiczniejszych kart w historii ludzkości, a niestety i my mamy w niej niechlubne epizody. Jednak szczególne miejsce zajęły masakry Żydów na terenie ZSRR, a zwłaszcza na Ukrainie