Korsarze znad Wisły

Trzej legioniści Jana Henryka Dąbrowskiego po wyprawie na San Domingo dowodzili okrętami pirackimi na Karaibach. Jeden z nich został później wielkim wezyrem Persji, drugi urzędnikiem w Królestwie Polskim, a trzeci zginął, bo nie chciał poprzeć powstania listopadowego