Od Prus zakonnych do książęcych

Państwo zakonu krzyżackiego było urzeczywistnieniem idei wielkiego mistrza Hermanna von Salzy. Przetrwało 300 lat. Jego sekularyzacji dokonał Albrecht Hohenzollern, pierwszy książę pruski i lennik króla Polski. Reformy Albrechta wywarły wpływ na całe późniejsze dzieje Prus