Szpiedzy Watykanu

Tuż po wyborze na papieża Jan Paweł II zreformował instytucję odpowiedzialną w Watykanie za wywiad i kontrwywiad. Tajna służba Stolicy Apostolskiej, współpracując z CIA, odegrała ważną rolę w zakończeniu zimnej wojny i obaleniu komunizmu