Rzecz o braku dystansu, czyli Macierewicz miał poprzedników

Isaak Newton, który przez wiele lat toczył z Gottfriedem Leibnizem spór o pierwszeństwo odkrycia rachunku różniczkowego, nie cofał się przed niczym, by upokorzyć swojego adwersarza