Wojna o Ruryka

Kim był i skąd przybył założyciel dynastii Rurykowiczów? I jaką rolę odegrał w powstaniu pierwszego państwa Słowian wschodnich, nazwanego Rusią?