Tajny skarbiec Lenina

Aby zdobyć pieniądze na ugruntowanie rewolucyjnej władzy, bolszewicy w krótkim czasie rozgrabili większość majątku Rosji, konfiskując dobra carskie, aktywa banków, prywatne depozyty i kosztowności oraz mienie cerkiewne